UDARNIK GRADNJA

Preduzece za gradevinarstvo, promet i usluge "Udarnik gradnja"d.o.o. Beograd, osnovano je 2005. godine. Naslednik je istoimenogpreduzeca koje je osnovano u Peci 1970. godine. U svomdugogodišnjem radu, Udarnik gradnja se uglavnom bazirala naizgradnju južnog dela Srbije i Beograda, radi zadovoljavanja potrebagradana za poslovnim i stambenim prostorom.Modernizacijom gradevinske operative i usavršavanjemzaposlenih, stekli su se uslovi da se adekvatno odgovori na potrebesve zahtevnijeg tržišta.Razvoj Udarnik gradnje zasniva se na dugogodišnjem iskustvui kvalitetu menadžmenta. Tim visokoobrazovanih strucnjaka svojimznanjem i sposobnostima ispunjava sve zahteve u vezi sa realizacijomnajsloženijih projekata u gradevinarstvu. Velika pažnja se posvecujekvalitetu izrade svakog objekta, te razvoju proizvodnje, ukljucujucinajsavremenije tehnologije i materijale.Udarnik gradnja beleži stalni rast. Takav trend nam je omogucioda na tržistu stalno povecavamo svoje ucešce. Stvaramo visokestandarde gradnje i opremanja te kontrolom kvaliteta usluga iproizvoda osiguravamo zadovoljstvo naših klijenata.Naš široki program usluga i delatnosti prilagoden je razlicitimželjama naših klijenata. Svaki zahtev investitora smatramo novimizazovom u pronalaženju optimalnog rešenja. Dugogodišnje iskustvou proizvodnji, razvoju, planiranju i izvodenju gradevinskih objekatagarantuje ekonomicnost, rokove i kvalitet gradnje.

Udarnik gradnja ima strucni kadar koji je sposoban da odgovorisvim izazovima na podrucjima rada koje pokriva. Posedujemo vrlokvalitetnu i raznovrsnu gradevinsku mehanizaciju i opremu velikihkapaciteta, pa može sopstvenim snagama izvršavati sve gradevinskeposlove.Udarnik gradnja se pojavljuje kao investitor u gradevinskomtržištu, nastavljamo smerom svoje poslovne politike, “kvalitet jetemelj svega”. Naš je cilj pružiti maksimalan kvalitet na tržištu, kakou pogledu klasicnih gradevinskih tehnologija tako i u segmentudodatnih tehnoloških rešenja višeg standarda. Udarnik gradnja vršiprojektovanje i gradnju objekata ulaganjem sopstvenih sredstava.Analizom tržišta se izraduje studija izvodljivosti za doticnulokaciju. Kupovinom zemljišta za gradnju se krece u izradu idejnogrešenja, glavnog projekta i dozvole za izgradnju objekta. U realizacijuprojekata pristupa se uz prethodno dobro razradenu tehnickupripremu i organizaciju svih faza rada i izbor najoptimalnijetehnologije gradenja.Pouzdan smo i kreativan partner koji kroz strucnost, iskustvoi inovacije ostvaruje znacajne rezultate, sa željom da ih poboljša krozviši kvalitet i krace rokove realizacije

Razvoj Udarnik gradnje zasniva se na dugogodišnjem iskustvu i kvalitetu menadžmenta. Tim visokoobrazovanih stručnjaka svojim znanjem i sposobnostima ispunjava sve zahteve u vezi sa realizacijom najsloženijih projekata u građevinarstvu. Velika pažnja se posvećuje kvalitetu izrade svakog objekta, te razvoju proizvodnje, uključujući najsavremenije tehnologije i materijale.
Udarnik gradnja beleži stalni rast. Takav trend nam je omogućio da na tržistu stalno povećavamo svoje učešće. Stvaramo visoke standarde gradnje i opremanja, te kontrolom kvaliteta usluga i proizvoda osiguravamo zadovoljstvo naših klijenata.

Poslovanje kompanije Udarnik Gradnja je utemeljeno u sledećim delatnostima:

This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE

Na jednom mestu moguće je dobiti projekte za izgradnju stambenih, poslovnih i privrednih objekata, ugovoriti posao, proizvesti konstrukciju, uraditi sve vrste zanatsko-građevinskih radova, izvršiti pripremu terena, montirati objekat.

Više...
This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja

PROIZVODNJA BETONA

Program ispitivanja kvaliteta betona izrađuje se na temelju: *predviđene količine, *odredbi odgovarajućih propisa, normi i tehničkih uslova. Ispitivanje čvrstog betona provodi se na uzorcima uzetim tokom nasumično odabranog ciklusa...

Više...
This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja

MEHANIZACIJA

Posedujemo mehanizaciju i opremu potrebnu za izgradnju i najkomplikovanijih objekata, kojom upravlja i koju održava tim inženjera, tehničara i visokokvalifikovanih radnika. Preduzeće raspolaže sledećom opremom...

Više...
This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Zahvaljujući iskustvu, dobroj organizaciji, stručnim kadrovima i savremenoj opremi, izgradnja objekata se završava na vreme, uz visok kvalitet izvedenih radova i zadovoljstvo investitora...

Više...

GALERIJA FOTOGRAFIJA