O Raj Fertu

Spajanjem poslovnih celina koje su već postale veliko ime na domaćem i stranom tržištu, Raj Holding se širi po zemlji, a jedno od uporišta postavlja u Velikoj Plani. Rađa se novi biser, fabrika mrežaste armature, rešetkastih binor nosača, fert gredica i obrađene armature pod nazivom RAJ FERT. Nalazi se u industrijskoj zoni Velike Plane na površini od 10 hektara gde su smešteni svi proizvodni kapaciteti fabrike.

* Poslovna zgrada sa menadžmentom
* Dve proizvodne hale sa opremom za proizvodnju armaturne mreže, binor nosača
* Armirački pogon
* Pogon za izlivanje fert gredica
* Kuhinja, restoran za radnike
* Glavni magacin
* Garaža sa radionicom
* Vozni park za sopstvene potrebe

Sve je prilagođeno nesmetanoj proizvodnji, što nam omogućava rad u sve tri smene. Sirovinsku osnovu u procesu proizvodnje čini betonsko gvožđe, koje se većim delom nabavlja iz uvoza. Menadžment fabrike posebno vode računa da nabavljeno betonsko gvožđe i finalni proizvodi ispunjavaju sve propisane norme o kvalitetu po standardu SRPS EN 10080.

U fabrici, koja nosi epitet projekat za 21. vek, nastaju finalni proizvodi čije su mehaničke I hemijske osobine vrhunskog kvaliteta. Sistem kontrole i provere kvaliteta proizvoda prati najviše evropske standarde u proizvodnji građevinskog materijala. Svaki proizvod dobija namenski sertifikat koji garantuje visoki standard kvaliteta, čime se doprinosi povećanju sigurnosti i kvaliteta domaćeg građevinarstva. Kontrola kvaliteta poverena je Institutu za ispitivanje materijala IMS Beograd.
Razvoj preduzeća pratili su i napori da se stvori efikasna organizaciona struktura fabrike, sposobna da realizuje ugovorene poslove, ali i da se stalno prilagođava dinamici i potrebama građevinskog tržišta, ulažući u osnovna sredstva i modernizaciju postojeće opreme.
Naši proizvodi imaju široku primenu u visokogradnji, niskogradnji, hidrotehnici, izradi različitih vrsta armirano-betonskih elemenata i drugih čeličnih proizvoda.
U svom poslovanju, Raj fert želi redovno i besprekorno izvršavati sve svoje ugovorene obaveze prema kupcima, održavati prepoznatljiv kvalitet svojih proizvoda i usluga i potvrditi se kao vodeće preduzeće u svojoj delatnosti.

Proizvodni kapaciteti naših pogona koriste se i za potrebe vlastitih gradilišta čime se povećava konkurentnost na sve zahtevnijem tržištu.Politika preduzeća je:

 • biti vodeće preduzeće u svojoj delatnosti
 • plansko širenje poslovanja i pogona
 • partnerski odnos sa proverenim i biranim
  dobavljačima
 • stalno praćenje zahteva i merenje zadovoljstva
  kupaca
 • zadovoljstvo i motivacija zaposlenih te stalno
  obrazovanje
 • stalno praćenje i unapređivanje kvaliteta proizvoda


  Svakodnevno se trudimo da poboljšamo kvalitet celokupne usluge, učeći i osvajajući
  savremene tehnologije.
  Poseban akcenat se stavlja na odabir saradnika koji, takođe, imaju veoma
  značajnu ulogu u poslovanju preduzeća.

Zavarene orebrene armaturne mreže

izrađuju se od hladno vučene žice prečnika od 4 do 12 mm.
Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dve paralelne ravni, međusobno spojenih elektrootpornim
zavarivanjem.
Armaturna mreža je vrhunskog kvaliteta. Kvalitetu mreže kao i samom kvalitetu vara doprinose automatske
mašine za izradu elektrozavarenih mreža proizvođača
BETA SYSTEM i AWM iz Italije koje su jedine ove vrste na ovim prostorima.

Novu mašinu Beta system karakteriše velika brzina rada (240 taktova u minuti) kojom se postiže
istovremena proizvodnja dve mreže. Samim tim ovoj liniji nije potreban prevrtač, vec se mreže
automatski pakuju na idealnu meru za transport.

Max. dimenzije mreže koje se proizvode su 2400 x 6000.
Kompletnim radom mašine upravlja automatski sistem PLC koji otklanja mogućnost greške.

Proizvodnja:

This image for Image Layouts addon

Raj Fert

ARMIRAČKI POGON

Armirački pogon radi betonsko glatko i betonsko rebrasto gvožđe...

Više...
This image for Image Layouts addon

Raj Fert

REŠETKASTI NOSAČI

Rešetkasti nosač (Binor) radimo od orebrenog profila...

Više...
This image for Image Layouts addon

Raj Fert

ARMATURNE MREŽE

Zavarene orebrene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice...

Više...
This image for Image Layouts addon

Raj Fert

FERT GREDICE I ŠIPOVI

Za izradu fert gredica do 6,4 m koristi se rešetkasti nosač...

Više...

Raj Fert Video

Raj Fert

 

Oraška 45
11320 Velika Plana
Tel: +381 (0)26 452 24 30
Fax: +381 (0)26 452 24 34

Udarnik Gradnja

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 383 09 52
Fax: +381 (0)11 38 30 953

Raj Pragovi

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 38 30 953
Fax: +381 (0)11 38 30 954