Proizvodnja fert gredica i šipova

Proizvodnja fert gredica

Za izradu fert gredica do 6,4 m koristi se rešetkasti nosač visine 125 mm 500/560 Mpa:

osnovna gornja armatura ø7
osnovna donja armatura 2 ø7
armaturna dijagonala ø4,20
visina binor nosača 125 mm
sa betonom MB 30.

 

Za izradu konstrukcija velikih raspona (iznad 6,4 m) koristi se rešetkasti nosač sledećih karakteristika:

osnovna gornja armatura ø8
osnovna donja armatura 2 ø8
armaturna dijagonala ø4,20
visina binor nosača 200-250 mm
sa betonom MB 30.

Za sve proizvedene fert gredice posedujemo ateste koje izdaje Građevinski fakultet u Subotici.

raj-fert-gredice

Predstavljamo naše
FERT GREDICE

Za sve proizvedene fert gredice posedujemo ateste koje izdaje Građevinski fakultet u Subotici.

Više...

Proizvodnja šipova

Zbog povećane potrebe za šipovima u građevinarstvu kupili smo mašinu za proizvodnju istih, uposlili ljudstvo i već se dokazali kvalitetom kvantitetom i ekonomičnošću.
Naši proizvodi ugrađeni su u temeljima konstrukcije tržnog centra Pevec u Krnjači u Beogradu, proizvodnim halama Kronospan u Lapovu kao i mnogim drugim konstrukcijama.
Kvalitet izvedenih radova redovno kontrolišu službe ovlašćene za kontrolu istih.

 

Raj Fert

 

Oraška 45
11320 Velika Plana
Tel: +381 (0)26 452 24 30
Fax: +381 (0)26 452 24 34

Udarnik Gradnja

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 383 09 52
Fax: +381 (0)11 38 30 953

Raj Pragovi

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 38 30 953
Fax: +381 (0)11 38 30 954