Proizvodnja betona

Beton

Udarnik Gradnja proizvodi i isporučuje beton sa četiri svoje betonske baze i to:

  • Beograd, Industrijska zona *Ada Huja* tel. 011/ 38 30 953, kapacitet 30 m3/sat. Zastupljene su sve vrste betona, do MB-50.
  • Velika Plana, Oraška 45, tel. 026/522 430, kapaciteta 30 m3/sat. Zastupljene su sve vrste betona, do lVlB-50. Pravimo i beton visokih mehaničkih osobina sa svim potrebnim dodacima prema zahtevu naručioca, uz mogućnost odgođenog vezivanja za prevoz na veću udaljenost.
  • Niš, Industrijska zona Niš, tel. 018/251 223. Proizvodnja betona – kapaciteta 30 m3/sat. Zastupljene su sve vrste betona, do lVlB-50.
  • Mobilna betonjerka, trenutno montirana u Lapovu – Kronospan. Kapacitet betonjerkeje 60 m3/sat.


Zastupljene su sve vrste betona, do lVlB-50.


Posebnu pažnju posvećujemo stalnoj kontroli kvaliteta.

Program ispitivanja kvaliteta betona izrađuje se na temelju: *predviđene količine, *odredbi odgovarajućih propisa, normi i tehničkih uslova. Ispitivanje čvrstog betona provodi se na uzorcima uzetim tokom nasumično odabranog ciklusa. Sva ispitivanja se vrše u našoj laboratoriji. Takođe se periodično kontroliše kvalitet komponenti betona. Ako se beton transportuje na duže relacije ili se radi o ekstremno lošim vremenskim uslovima, dodaju se aditivi za beton.

 

Separacija

Imamo sopstvene pogone za proizvodnju separisanog šljunka.

Sirovina za proizvodnju separisanog šljunka je prirodni rečni šljunak iz Velike Morave. Separacija šljunka se vrši na postrojenju kapaciteta 25 m3/sat, postiže se serijom odgovarajućih sita na kojeje dovedena voda pod pritiskom. Sitne čestice iz šljunka se odstranjuju pomoću hidrodinamičkog spiralnog klasifikatora i taložnika za odmuljivanje vode. Putem gumenih transportnih traka se vrši klasifikacija frakcionisanog agregata prema veličini zrna:

  • I frakcija      0 – 4 mm
  • II frakcija     4 – 8 mm
  • III frakcija    8 – 16 mm
  • IV frakcija  16 – 32 mm

Viškovi frakcije 16-32 mm se ponovo predrobljavaju na zasebnom mlinu u frakciju I od 0-4 mm. Praćenje kvaliteta gotovih frakcijaje stalan proces. Separisani prirodni rečni šljunakje osnov za proizvodnju visokokvalitetnih betona svih klasa (MB-20 do l\/lB-50), koristi se za izgradnju objekata kao i u fabrikama za proizvodnju betonskih prefabrikata.

Zahvaljujuci zaokruženoj gradevinskoj operativi i proizvodnji gradevinskih elemenata,
naš kreativni tim veoma brzo može odgovoriti svim potrebama i zahtevima investitora,
cemu svedoce brojni izgradeni objekti koji su potpuno zadovoljili potrebe, želje i mogucnosti
investitora, ali su istovremeno i kvalitetna arhitektonska rešenja.

This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja
Proizvodnja betona i separacije

Udarnik Gradnja proizvodi i isporučuje beton sa četiri svoje betonske baze.

Više...

Print