Proizvodnja betona

Beton

Udarnik Gradnja proizvodi i isporučuje beton sa tri svoje betonske baze i to:

  • Velika Plana, Oraška 45, tel. 026/522 430, baza kapaciteta 45 m3/sat. Zastupljene su sve vrste betona, do MB-50. Pravimo i beton visokih mehaničkih osobina sa svim potrebnim dodacima prema zahtevu naručioca, uz mogućnost odgođenog vezivanja za prevoz na veću udaljenost.
  • Mobilna betonjerka Kapacitet betonjerke je 60 m3/sat.
  • Stabilna betonska baza kapaciteta 110 m3/sat


Zastupljene su sve vrste betona, do MB-50.


Posebnu pažnju posvećujemo stalnoj kontroli kvaliteta.

Program ispitivanja kvaliteta betona izrađuje se na temelju: *predviđene količine, *odredbi odgovarajućih propisa, normi i tehničkih uslova. Ispitivanje čvrstog betona provodi se na uzorcima uzetim tokom nasumično odabranog ciklusa. Sva ispitivanja se vrše u našoj laboratoriji. Takođe se periodično kontroliše kvalitet komponenti betona. Ako se beton transportuje na duže relacije ili se radi o ekstremno lošim vremenskim uslovima, dodaju se aditivi za beton.

 

Separacija

Imamo sopstvene pogone za proizvodnju separisanog šljunka.

Sirovina za proizvodnju separisanog šljunka je prirodni rečni šljunak iz Velike Morave. Separacija šljunka se vrši na postrojenju kapaciteta 50 m3/sat, postiže se serijom odgovarajućih sita na koje je dovedena voda pod pritiskom. Sitne čestice iz šljunka se odstranjuju pomoću hidrodinamičkog spiralnog klasifikatora i taložnika za odmuljivanje vode. Putem gumenih transportnih traka se vrši klasifikacija frakcionisanog agregata prema veličini zrna:

  • I frakcija      0 – 4 mm
  • II frakcija     4 – 8 mm
  • III frakcija    8 – 16 mm
  • IV frakcija  16 – 32 mm

-Drobilično postrojenje za mlevenje iberlaufa i proizvodnja drobljenih frakcija I, II, III i IV.

Zahvaljujući zaokruženoj građevinskoj operativi i proizvodnji građevinskih elemenata,
naš kreativni tim veoma brzo može odgovoriti svim potrebama i zahtevima investitora,
čemu svedoče brojni izgrađeni objekti koji su potpuno zadovoljili potrebe, želje i mogućnosti
investitora, ali su istovremeno i kvalitetna arhitektonska rešenja.

This image for Image Layouts addon

Udarnik Gradnja
Proizvodnja betona i separacije

Udarnik Gradnja proizvodi i isporučuje beton sa četiri svoje betonske baze.

Više...

Raj Fert

 

Oraška 45
11320 Velika Plana
Tel: +381 (0)26 452 24 30
Fax: +381 (0)26 452 24 34

Udarnik Gradnja

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 383 09 52
Fax: +381 (0)11 38 30 953

Raj Pragovi

 

Milana Rakića 48
11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 38 30 953
Fax: +381 (0)11 38 30 954